ข่าวการเมือง

เกณฑ์ทหารที่โคราชคึกคัก คัดเลือกเป็นทหารในอัตรา1ต่อ5คน

เกณฑ์ทหารที่โคราชคึกคัก คัดเลือกเป็นทหารในอัตรา1ต่อ5คน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอำเภอแรกในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการเกณฑ์ทหารเป็นแห่งแรก ได้มีประชาชนผู้มีอายุครบตามเกณฑ์ เข้ามารับการตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีญาติ พี่น้อง ของผู้ที่มาเข้ารับการเกณฑ์ทหาร มาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น

สำหรับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินทั้งหมด จำนวน 364 คน จาก 5 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลหนองงูเหลือม, ตำบลหนองยาง, ตำบลพระพุทธ, ตำบลท่าช้าง และตำบลช้างทอง โดยมีจำนวนทหารกองเกินที่ต้องการ จำนวน 65 คน หรือคิดเป็นอัตรา1ต่อ5คน เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ในกองทัพภาคที่1 และกองทัพภาคที่2 ประกอบไปด้วย ส่งเข้าหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 แผนกทหารบก ผลัดที่1 จำนวน 13 คน ผลัดที่2จำนวน 12 คน แผนกทหารอากาศ ผลัดที่1 จำนวน 2 คน ผลัดที่ 2 จำนวน 2 คน แผนกทหารเรือ ผลัดที่ 1-4 จำนวนผลัดละ 2 คน ส่งช่วยกองทัพภาคที่ 1 แผนกทหารบก ผลัดที่ 1-2 จำนวนผลัดละ 8 คน แผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 1-2 จำนวนผลัดละ 4 คน และแผนกทหารเรือ ผลัดที่ 1-4 จำนวนผลัดละ 1 คน