ข่าวหุ้น-การเงิน

‘จีเอ็มโอ-แซด คอม’เปิดเกมรุกเทรดออนไลน์ไทย

“จีเอ็มโอ-แซด คอม”เปิดเกมรุกเทรดออนไลน์ไทย ดึง”วิเชฐ ตันติวานิช-เฉลิมรัฐ นาควิเชียร”เสริมทัพ ชี้โลกการเงินกำลังปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์น้องใหม่จากญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย ภายใต้ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เดินหน้าตั้งทีมบริหารโดยล่าสุดแต่งตั้ง “นายวิเชฐ ตันติวานิช” และ “นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร” เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท โดยนายวิเชฐ ตันติวานิชดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ในขณะที่นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

การแต่งตั้งครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในทีมบริหาร และขับเคลื่อนโลกดิจิตอลของวงการการเงินในปัจจุบัน สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท ในการเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ออนไลน์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างศักยภาพนักลงทุนไทยให้ซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ด้วยความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ จะเติบโตได้เป็นอย่างดีในสังคมยุคดิจิตอล ซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประวัติผู้บริหารใหม่ นายวิเชฐ ตันติวานิช ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จำกัด หรือ C Asean และเป็นที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายวิเชฐมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติการในองค์กรชั้นนำมากมาย รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อีกหนึ่งในบทบาทที่สำคัญของเขา คือการดำรงตำแหน่งประธานตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) นอกเหนือจากตำแหน่งของเขาในภาคเอกชน เขายังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ด้านนายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ของจีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ทดีไซน์ มีประสบการณ์มากมายไม่ใช่แค่การบริหาร แต่ยังทำหน้าที่สอนที่สถาบันเน็ทดีไซน์ที่เขาก่อตั้งขึ้นเอง โดยสถาบันเน็ทดีไซน์เป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของไทย นอกจนายเฉลิมรัฐ ยังถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียว จากนิตยสาร Bloomberg Businessweek ที่ได้รางวัล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจําปี 2552 และต่อด้วยการได้รับเลือกโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ให้เป็น 1 ใน 66 Young Leaders Shaping Thailand’s Future ประจำปี 2555

การแต่งตั้งสองผู้บริหารในครั้งนี้ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จในสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้น นั่นคือการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ การพัฒนาระบบการซื้อขาย และการบริการลูกค้า บริษัทได้ยกระดับสู่อีกขั้นของการเติบโต และมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากกรรมการใหม่ทั้งสองท่าน เพื่อนำมาเสริมสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์จากประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งมาก่อตั้งในประเทศไทย บริการของเรา คือการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เราเป็นบริษัทในเครือธุรกิจ จีเอ็มโอ อินเตอร์เน็ต กรุ๊ป ร่วมกับอีก 107 บริษัทในเครือ มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 9 บริษัทและพนักงานร่วม 5,000 ชีวิต มีความเชี่ยวชาญในการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ เทคโนโลยี การให้บริการ และ ระบบของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะนำมายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้ประเทศไทย