ข่าวการเมือง

ร้องคสช.ข้อมูลทุจริต1,320เรื่อง เร่งสอบจนท.รัฐ129เรื่อง

เผย1เดือน คสช. เปิดศูนย์ร้องเรียน มีปชช.แจ้งข้อมูล 1,320 เรื่อง เร่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 129 เรื่อง
พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน ซึ่ง คสช. และรัฐบาลได้ดำเนินการในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยเปิด 3 ช่องทางในการแจ้งข้อมูล ได้แก่ สายด่วน 1299 , ตู้ ปณ.444 ราชดำเนิน กทม. หรือแจ้งเรื่องด้วยตนเองได้ที่หน่วยทหารทุกเหล่าทัพทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 293 ศูนย์ ใน 69 จังหวัด

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า จากการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ในห้วง 1 เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจแจ้งข้อมูลหลากหลายผ่านทั้ง 3 ช่องทางเป็นจำนวนถึง 1,320 เรื่อง แยกเป็น ผ่านสายด่วน 668 เรื่อง , ตู้ ปณ. 433 เรื่อง ,แจ้งด้วยตนเองในส่วนกลาง 102 เรื่อง และ แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องในภูมิภาค/หน่วยทหารทั่วประเทศอีก 117 เรื่อง

โดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประพฤติมิชอบ และการขอความช่วยเหลือในเรื่องของความเดือดร้อน อาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน ข้อพิพาททางกฎหมาย การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โดยคณะทำงานกลั่นกรองได้นำข้อมูลทุกเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า โดยสรุปเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.เป็นเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเรื่องให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 129 เรื่อง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ ศอตช. 2. เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน แต่ไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเรื่องให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 666 เรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนตามช่องทางของรัฐบาล 3. เป็นเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 110 เรื่อง ได้ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการสอบสวนแล้ว 4.เป็นเรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ และรอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้อง 11 เรื่อง โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในห้วงต่อไป และ 5. เป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ 404 เรื่อง

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแจ้งข้อมูลการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ในเรื่องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งการแจ้งข้อมูลผ่าน 3 ช่องทาง จะให้ความสำคัญกับเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอันดับแรกก่อน จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชนใช้ช่องทางร้องเรียนให้เหมาะสม และขอได้รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อการนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยเฉพาะกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จะเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวให้เป็นผลโดยเร็วเป็นกรณีพิเศษด้วยด้วย